คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สศร. หารือจังหวัดเลย เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานศิลปะร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเมืองเลย

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าพบนายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย เพื่อหารือแนวทางพัฒนาและขับเคลื่อนงานศิลปะร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจฐานรากในเขตพื้นที่จังหวัดเลย

แชร์