คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สศร. เดินหน้าขับเคลื่อนเมืองศิลปะ “กระบี่” เพื่อสร้างความเข้าใจในงานศิลป์ พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดนัดคนรักศิลป์ จังหวัดกระบี่ ณ ลานประติมากรรมปูดำ ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยมีนายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายพญอม จันนิ่ม ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ นายโกมาต แป้นเกิดวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ นางสาวสมพร พานทอง ผอ. ศูนย์หอศิลป์ สศร.หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกระบี่ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ศิลปินจังหวัดกระบี่ ประชาชนผู้ซึ่งสนใจงานศิลปะเข้าร่วมงาน

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ แลกเปลี่ยน ความรู้ความเข้าใจในงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้แก่เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป สร้างค่านิยม ความภาคภูมิใจ จิตสำนึกที่ดีงามทางศิลปะและวัฒนธรรม และนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยคาดการณ์ว่าจะเกิดการหมุนเวียนด้านการใช้จ่ายในจังหวัดกระบี่เพิ่มมากขึ้น โดยกิจกรรมในงานตลาดนัดคนรักษ์ศิลป์ จังหวัดกระบี่ ประกอบด้วยนิทรรศการศิลปะหมุนเวียนมีชีวิต : กระบี่เมืองศิลป์ การแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย และ ตลาดนัดคนรักษ์ศิลป์

ในการนี้ สศร. จึงขอเชิญชวนประชาชน ผู้สนใจงานศิลป์มาเยี่ยมชมงานดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้น ทุกวันเสาร์ ตลอดเดือน ส.ค. 2566 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 22.00 น. ณ เวทีศิลป์ สร้างสรรค์ สร้างสุข ลานประติมากรรมปูดำ ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

แชร์