สศร. เดินหน้าจัดทำข้อมูลศิลปินร่วมสมัย และแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะร่วมสมัย พัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อสนับสนุนการนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในฐานะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO) เป็นประธานการประชุมระบบศูนย์ข้อมูลกลางของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 3/2566 (ผ่านระบบ Zoom) โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์