คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สศร. เยี่ยมเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยนายฐปนัท วงศ์ศานติบูรณ์ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส และข้าราชการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้คัมภีร์อัลกุรอาน โดยมีโต๊ะครูมาหะมะลุตฟี หะยีลาแม ให้การต้อนรับ และให้ความรู้เกี่ยวกับคัมภีร์อัลกุรอานโบราณที่เขียนด้วยลายมือกว่า 70 ฉบับ มีอายุตั้งแต่ 150 ถึงกว่า 1,000 ปี โดยมีที่มาจากทั่วโลก ซึ่งทรงคุณค่าทั้งด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

จากนั้น คณะฯ เยี่ยมชมมัสยิดวาดีอัลฮูเซ็น หรือมัสยิดตะโละมาเนาะ มีอายุเก่าแก่กว่า 399 ปี ซึ่งเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าในพื้นที่

ในการนี้ สศร. เล็งเห็นถึงความสำคัญและพร้อมขับเคลื่อนการนำมิติทางศาสนา วัฒนธรรม ศิลปะร่วมสมัย มาส่งเสริมการเรียนรู้และกระตุ้นกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดชายแดนใต้ อาทิ การนำศิลปะร่วมสมัยมาต่อยอดพัฒนาสินค้าและบริการในพื้นที่ การเชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวหอศิลป์ร่วมสมัยในจังหวัดชายแดนใต้และคาบสมุทรมลายู การร่วมมือผลักดันให้พิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้คัมภีร์อัลกุรอาน ซึ่งกำลังจะเปิดตัวที่ทำการแห่งใหม่ ให้เป็นหมุดหมายสำคัญ (Landmark) ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและจากประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมจากทั่วโลก

แชร์