คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สศร. และผู้แทนคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน “เทศกาลน่าน (Nan Fest)” พร้อมร่วมพิธีเปิดและชมการแสดงคอนเสิร์ต “วงนั่งเล่น” ท่ามกลางป่าทำมา

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 น. ผู้แทนคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ นางสาวศิริวัฒน์ แสนเสริม นางภัทรภร ชัยวัฒนกุล วัฒนธรรมจังหวัดน่าน นางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “นั่งเล่น on the road ” โดยได้รับเกียรติจากนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และได้ร่วมชมคอนเสิร์ตจาก “วงนั่งเล่น” ณ ป่าทำมา ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลน่านที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2566 จากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย รายได้สนับสนุบทั้งหมด หลังจากหักค่าใช้จ่ายกิจกรรม ทางผู้จัดน่านเฟสและเครือข่ายรักษ์อากาศน่าน จะนำมาช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนและห่างไกลให้ปลอดภัยจากวิกฤตมลพิษของฝุ่นควัน PM2.5 ที่ประสบปัญหาในเขตพื้นที่เผาซ้ำซาก ในโครงการห้องเรียนปลอดฝุ่น+อากาศดี ต่อไป ทั้งนี้คณะได้ลงลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในพื้นที่จังหวัดน่านดังนี้กิจกรรม “ลำนำ ฉำฉา” ที่เกิดจากการรวมตัวของคนรักงานศิลปะ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กๆ และบุคคลที่สนใจได้เข้ามาร่วมสนุกไปกับศิลปะหลากหลายรูปแบบ อาทิ การประกวดวาดภาพ การจำหน่ายผลงานศิลปะและงานประดิษฐ์ การร่วมพูดคุยกับศิลปิน และการแสดงต่าง พร้อมเข้าเยี่ยมชมผลงานศิลปะ ณ Puckdee Arts and Gallery บ้านศิลปะภักดี ของนายภักดี สิทธิชัย ประธานกลุ่มศิลปินปัว และเยี่ยมชมพิธภัณฑ์เครื่องเงินชาวเขาในหุบเขาเมืองปัว (Doi Silver Museum) เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวเขาผ่านเครื่องประดับเงินที่ชาวเขาเผ่าเย้า (อิ้วเมี่ยน) ใช้ในชีวิตประจำวัน

แชร์