สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกปริ้นเตอร์ ครั้งที่ 2 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่  

24/03/64

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ