สาระสำคัญจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบสื่อและผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมเมืองรวง จำนวน 30 รายการ

วันที่  

21/04/66

แชร์

Share on facebook
Share on twitter

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ