สาระสำคัญจ้างจัดกิจกรรมคู่ขนานด้านภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว ระยะที่ 2 ภายใต้โครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,Chiang Rai 2023

วันที่  

05/03/67

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ