คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สาระสำคัญจ้างออกแบบสร้างสรรค์ของที่ระลึกเพื่อสร้างการรับรู้ และการประชาสัมพันธ์การบริจาคเงินเข้ากองทุน ภายใต้โครงการสนับสนุนการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีบัญชี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่  

11/04/67

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ