คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาบริการประดับผ้าและติดตั้งโต๊ะหมู่บูชาเพื่อเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ณ อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

วันที่  

30/11/64

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ