สาระสำคัญสัญญา : จ้างเหมาบริการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19 ) รอบที่ 4

วันที่  

02/08/64

แชร์

Share on facebook
Share on twitter

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ