คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สาระสำคัญในสัญญา : จ้างเหมาผลิตสื่อวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัย ภายใต้โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่  

25/03/64

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ