คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดประชุมคัดเลือกเยาวชนศิลปินรุ่นใหม่ รอบที่ 1

วันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำนักงานนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดประชุมคัดเลือกเยาวชนศิลปินรุ่นใหม่ รอบที่ ๑ โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ (Young Artists Talent 4.0 ครั้งที่ 9) ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ