คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายร่วมจัดกิจกรรมการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการวาดภาพด้วยสีโปสเตอร์ ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายร่วมจัดกิจกรรมการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการวาดภาพด้วยสีโปสเตอร์ ##ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ จังหวัดหนองคาย โดยนางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมการแบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนทัศนศิลป์ในโรงเรียน และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการวาดภาพด้วยสีโปสเตอร์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรอาจารย์สุชาติ วงษ์ทอง ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษาและอาจารย์

เข้าร่วมอบรมกว่า ๖๐ คน โดยเป็นนักศึกษาจากสถาบันวิจิตรศิลป์ สปป.ลาว จำนวน ๒๐ คน ณ โรงแรมหนองคาย ไวท์ โฮเทล โดยผลงานในการจัดอบรมดังกล่าว จะได้รับการนำไปแสดงผลงานในนิทรรศการของเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขงต่อไป

แชร์