คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดกิจกรรมพาน้องท่องงานศิลป์ ภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาหนังสือไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้จัดกิจกรรมพาน้องท่องงานศิลป์ ภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาหนังสือไทย กับโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะความรู้ จุดประกายความสนใจ ในศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การเล่านิทานผ่านการแสดงหุ่นเงา workshop การทำหุ่นเงา การนำชมหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินและศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ณ ศูนย์หอศิลป์ราชดำเนิน

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ