คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดประชุมสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 9.30 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุมสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 เพื่อขับเคลื่อนการทำงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมพร้อมกันภายในห้องประชุม และการประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ