คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้จัดกิจกรรมพาน้องท่องงานศิลป์ ภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาหนังสือไทย กับโรงเรียนวัดบางพลัด

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้จัดกิจกรรมพาน้องท่องงานศิลป์ ภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาหนังสือไทย กับโรงเรียนวัดบางพลัด เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะความรู้ จุดประกายความสนใจ ในศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การเล่านิทานผ่านการแสดงหุ่นเงา workshop การทำหุ่น การนำชมหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินและศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน

แชร์