คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก โครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุน ประจำปี2567 ครั้งที่ 2

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567 เพื่อพิจารณาโครงการโดยมีคณะผู้บริหารสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม และผ่านระบบออนไลน์ zoom Meeting

แชร์