Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้จัดกิจกรรมพาน้องท่องงานศิลป์ ภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาหนังสือไทย กับโรงเรียนวัดบางพลัด (รุ่นที่ 2)

เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้จัดกิจกรรมพาน้องท่องงานศิลป์ ภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาหนังสือไทย กับโรงเรียนวัดบางพลัด (รุ่นที่ 2) เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะความรู้ จุดประกายความสนใจ ในศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การเล่านิทานผ่านการแสดงหุ่นมือร่วมกับหุ่นเงา workshop การทำหุ่นมือ การนำชมหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินและศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน

แชร์