คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ เข้าร่วมงาน Asian Art Biennale Bangladesh

Asian Art Biennale Bangladesh เป็นงานแสดงศิลปะที่ใหญ่ และเก่าแก่ ในเอเชีย โดยจัดขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1981 (2524) โดย Bangladesh Shilpakala Academy ซึ่งเป็นสถาบันที่ส่งเสริม สนับสนุนศิลปะสาขาต่างๆ ภายใต้กระทรวงวัฒนธรรม สาธาณรัฐประชาชนบังกลาเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่ให้ศิลปินได้แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ด้านศิลปะ

สำหรับในปีนี้ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้สนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ 4 คน ได้แก่ นายไตรรัตน์ ศรีบุรินทร์ นายประวีณ เปียงชมภู นายสิทธิพนธ์ เลาะไชยสงค์ และนางสาวปุญญิศา ศิลปรัศมี ร่วมงาน the 18th Asian Art Biennale Bungladesh 2018 และยังมีนายไมตรี หอมทอง ศิลปินไทย เข้าร่วมด้วย

ในการนี้ คณะผู้จัดงาน ได้คัดเลือกและมอบรางวัลให้กับศิลปินที่ส่งผลงานเข้าร่วม ดังนี้
GRAND AWARD
1. Ms. Atia Islam Anne (Bangladesh)
2. Ms. Salma Zakia Bristy (Bangladesh)
3. Mr. Kandan G (India)
HONORABLE MENTION AWARD
1. Mr. Kamruzzaman Shadhin (Bangladesh)
2. Mr. Mohammad Fakhrul Islam Mazumder (Bangladesh)
3. Mr. Monther Al Jabiri (Palestine)
4. Ms. Nazmun Nahar Keya (Bangladesh)
5. Mr. Trirat Sriburin (Thailand)
6. Mr. Wu Jun (China)
ทั้งนี้ นายไตรรัตน์ ศรีบุรินทร์ ยังได้รับการคัดเลือกจากผู้จัดงานให้ได้รับรางวัล Honorable Mention Award รับรางวัลจาก Md. Abdul Hamid, President of People’s Republic of Bangladeshโดยมีนางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวพรรณพิมล สุวรรณพงศ์ เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงธากา สาธาณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ร่วมแสดงความยินดี

งานดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2561 ณ Bangladesh Shilpakala Academy กรุงธากา สาธาณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

แชร์