คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดงานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ ๔ (The 4 Bangkok Art Festival) ใช้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เปิดเวทีการแสดงทางวัฒนธรรมโชว์ไอเดีย

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดงานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ ๔ (The 4 Bangkok Art Festival) ใช้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เปิดเวทีการแสดงทางวัฒนธรรมโชว์ไอเดีย
วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ เวทีการแสดง สยามสแควร์ซอย ๕ กรุงเทพฯ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานพิธีเปิด “เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ ๔ (The 4 Bangkok Art Festival : BAF 4)

ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย โดยมี ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รองศาสตราจารย์ ดร. จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ ผู้ช่วยอธิการบดี กำกับดูแล สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมพิธีเปิด “เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ ๔”

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ