คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา จัดโครงการอบรมการสร้างสรรค์งานเขียนเรื่องเล่าจากบ้านเรา

วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา จัดโครงการอบรมการสร้างสรรค์งานเขียนเรื่องเล่าจากบ้านเรา ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2562 โดยมีนางสาวสุวิมล วิมลกาญนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน เป็นผู้แทน สศร. ร่วมเป็นเกียรติและบรรยายถึงประวัติความเป็นมาของโครงการ โดยมีนักเรียน นักศึกษาที่เข้าอบรมจำนวน 70 คน ณ โรงแรมปาร์ควิวอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

แชร์