คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ดำเนินการทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อเป็นการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งภายในและภายนอกรอบอาคาร

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ณ อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินวันที่ 2-3 มกราคม 2564 ได้ดำเนินการทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อเป็นการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งภายในและภายนอกรอบอาคาร

แชร์