สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้การต้อนรับเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมในการเข้าชมนิทรรศการ 2022 Acquisitions Office of Contemporary Art

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 นายราเมธ ลิ่มสกุล วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก อาจารย์ และนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ รวมถึงเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เข้าชมนิทรรศการ 2022 Acquisitions Office of Contemporary Art and Culture ณ ห้องนิทรรศการ 4 ชั้น 1 อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อศึกษาแนวคิด กระบวนการสร้างสรรค์ของศิลปิน และความสำคัญของผลงานที่มีต่อประวัติศาสตร์ศิลป์และสังคมร่วมสมัยไทย โดยมีผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์หอศิลป์บรรยายและให้ความรู้ในการเข้าชม ซึ่งได้รับการตอบรับจากเครือข่ายฯ อย่างคึกคัก นิทรรศการ 2022 Acquisitions Office of Contemporary Art and Culture เปิดให้เข้าชมทุกวัน จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2565 (ยกเว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ในเวลา 10:00 – 18:00 น. ณ ห้องนิทรรศการ 4 ชั้น 1 อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์