Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สนับสนุนเทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน 2566 (ภายใต้มูลนิธิแสง)

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.30 น. นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมมอบรางวัลในงานประกาศรางวัลเทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน 2566 (CCCL Film Festival 2023) ในรางวัล Special Mention สายภาพยนตร์สารคดี “The Farmer” กำกับโดย สิริธารณ์ เลาวกุลโดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน เข้าร่วมกิจกรรม ณ สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ อนึ่ง เทศกาลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อฉายภาพยนตร์สั้นร่วมสมัยจากประเทศไทย และประเทศในภูมิภาคเอเชีย ที่มีประเด็นเกี่ยวกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อสร้างบทสนทนาเกี่ยวกับการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและส่งเสริมให้เยาวชนเห็นคุณค่าของสื่อศิลปะประเภทภาพยนตร์และงานศิลปะร่วมสมัยประเภทอื่น ๆ

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ