คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก ดำเนินโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทาง วัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องจันทรา โรงแรมจันทรา รีสอร์ท & โฮเท็ล จังหวัดนครนายก นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี นางกาญจนา ตุ้มกลีบ ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รวมถึงคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดยดร.ศรายุทธ แสนมี ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต อาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ อ.รัฐ เปลี่ยนสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ พร้อมด้วยนายราเมศ ลิ่มสกุล วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก และผู้เเทนจากส่วนราชการต่าง ๆ รวมถึงผู้ประกอบการในจังหวัดนครนายก เข้าร่วมการอบรมฯ ดังกล่าว จำนวนกว่า ๘๐ คน

แชร์