คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ดำเนินโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทาง วัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม โรงแรมโอทู จังหวัดลพบุรี นายปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (จังหวัดลพบุรี) โดยมี นางกาญจนา ตุ้มกลีบ ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ข้าราชการ สศร. รวมถึงคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดย ดร.ศรายุทธ แสนมี ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ รศ.ปรีชา ปั้นกล่ำ ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต อาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ อ.รัฐ เปลี่ยนสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ พร้อมด้วยนางกฤษณา สิทธิราช วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี และผู้เเทนจากส่วนราชการต่าง ๆ รวมถึงผู้ประกอบการในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการอบรมฯ ดังกล่าว จำนวนกว่า ๑๐๐ คน

แชร์