Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับโรงละครช้าง ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาวล้านนาไทย จัดการแสดงศิลปะร่วมสมัย “เจิง : วิถีแห่งเจิง” ” Jerng : A way of Jerng” โดย ศรัณ สุวรรณโชติ

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางสาวศิริพรรณ ทองเจิม กรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนา และส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย นางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจ เข้าชมการแสดง “เจิง : วิถีแห่งเจิง “การแสดงเดี่ยว โดย ศรัณ สุวรรณโชติ สล่าเจิงล้านนา ผู้อยู่เบื้องหลัง การขับเคลื่อนศิลปะ ‘ฟ้อนเจิง’ ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง ณ โรงละครช้าง (Chang Theatre) ประชาอุทิศ 61

ทั้งนี้ไฮไลต์การแสดงนำเสนอเรื่องราวของ ศิลปะการแสดงฟ้อนเจิงลายงาม และศิลปะการต่อสู้เจิงหาญล้านนา ศาสตร์แห่งเจิงในห้วงแห่งสมาธิ การ Improvisation เจิงที่เป็นหนึ่งเดียวกันระหว่าง กาย ใจ จิตวิญญาณ โดย ศิลปินจะนำผู้ชมย้อนอดีตไปสัมผัสจิตวิญญาณครู “เปิดข่วงเจิง “ เล่าเรื่องราวเส้นทางแห่งเจิงมาจนถึง: “จักรวาลเจิง” ผ่านการแสดงซึ่งแบ่งเป็น 6 องค์ได้แก่ องค์ที่ 1 : “คุรุปูจา เปิดข่วงเจิง” องค์ที่ 2 : “ฟ้อนเจิงสาวไหมลายงาม” องค์ที่ 3 : “สี่ธาตุ” องค์ที่ 4 : “อาวุธดุจจิตวิญญาณ” องค์ที่ 5 : “เจิงง้าวเทพศาสตรา” และองค์ที่ 6 : “จักรวาลเจิง”

แชร์