คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก ดำเนินโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องขุนด่าน ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครนายก นายคณิต คงช่วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ และนำเสนอร่างผลงานการออกแบบ ภายใต้โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (จังหวัดนครนายก) โดยมี นางกาญจนา ตุ้มกลีบ ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ข้าราชการ สศร. รวมถึงคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดย ดร.ศรายุทธ แสนมี ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต อาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ อ.รัฐ เปลี่ยนสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ พร้อมด้วยนายราเมศ ลิ่มสกุล วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก และผู้เเทนจากส่วนราชการและเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการในจังหวัดนครนายก เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

แชร์