สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก ดำเนินโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องขุนด่าน ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครนายก นายคณิต คงช่วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ และนำเสนอร่างผลงานการออกแบบ ภายใต้โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (จังหวัดนครนายก) โดยมี นางกาญจนา ตุ้มกลีบ ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ข้าราชการ สศร. รวมถึงคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดย ดร.ศรายุทธ แสนมี ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต อาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ อ.รัฐ เปลี่ยนสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ พร้อมด้วยนายราเมศ ลิ่มสกุล วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก และผู้เเทนจากส่วนราชการและเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการในจังหวัดนครนายก เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

แชร์

Share on facebook
Share on twitter