คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ดำเนินโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอภิรมย์ฤดี ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ และนำเสนอร่างผลงานการออกแบบ ภายใต้โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (จังหวัดนครปฐม) โดยมี นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นางกาญจนา ตุ้มกลีบ ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ข้าราชการ สศร. รวมถึงคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดย ผศ.ดร.สมชาย สำเนียงงาม รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ดร.ศรายุทธ แสนมี ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต อาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ อ.รัฐ เปลี่ยนสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ พร้อมด้วยนางฐิติรัตน์ เรืองสังข์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม และผู้เเทนจากส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ