คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ผลักดันโครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค ฯ โดยการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมเครือข่ายศิลปิน และหอศิลป์ร่วมสมัยในภูมิภาคต่างๆ เปิดพื้นที่การเรียนรู้พัฒนาไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เดินทางเข้าเยี่ยมชม กิจกรรมที่จัดขึ้นที่ภายในหอศิลป์ร่วมสมัย 114 no9 ณ สวนศิลป์บ้านดิน โซน art and market และบ้านนี้มีปราชญ์ โดยได้เข้าเยี่ยมชมบ้านศิลปิน พร้อมทั้งร่วมหารือและให้กำลังใจแก่ ครูนาย มานพ มีจำรัส ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี 2548 และนาย ธนกร สดใส ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านช่างสกุลบายศรี ถึงแนวทางการส่งเสริม การดำเนินงานสวนศิลป์บ้านดิน ซึ่งเป็น 1 ใน 10 หอศิลป์ส่วนภูมิภาค ที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการส่งเสริมการดำเนินงานของหอศิลป์และ แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ปี 2565 -2566 ให้เป็น พื้นที่เปิดสำหรับการเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทุกสาขา โดยใช้พื้นฐาน องค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดงเชื่อมโยงและต่อยอดไปสู่งานศิลปะประเภทอื่นๆ เช่น กิจกรรม Work shop งานศิลปะ จากการพิมพ์ลาย ธรรมชาติ งาน ecoprint ศิลปะการร้อยมาลัยจากกระดาษ การทำตุ๊กตาทำมือ การปักผ้าเช็ดหน้า ศิลปะการจัดสวนถาด การร้อยลูกปัดมงคล และแกลเลอรี่ ภาพสีน้ำ เป็นต้น ซึ่งสวนศิลป์บ้านดิน ราชบุรี เปิดทำการ ทุกวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 10.00-18.00 น

แชร์