คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมพิธีเปิดบ้านศิลปิน ณ เฮินศิลป์ใจ๋ยอง และเชียงใหม่อาร์ตมิวเซียม อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 ผู้อำนวยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบหมายให้นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดบ้านศิลปินจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ เฮินศิลป์ใจ๋ยอง ของ รองศาสตราจารย์ลิปปิกร มาแก้ว และเชียงใหม่ อาร์ต มิวเซียม โดย อาจารย์พรชัย ใจมา ประธานชมรมศิลปินเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรมด้านการต่างประเทศ [คุณดารุณี ธรรมโพธิ์ดล] อาจารย์อินสนธิ์ วงศ์สาม ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ อาจารย์พิชัย นิรันต์ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ [วิจิตรศิลป์] ศาสตราจารย์เกียรติคุณพงษ์เดช ไชยคุตร อาจารย์ธงชัย ศรีสุขประเสริฐและแขกผู้มีเกียรติจำนวนมาก

สำหรับความเป็นมาของโครงการเปิดบ้านศิลปินเชียงใหม่มีจุดกำเนิดจากทางศิลปินและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เห็นว่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีศิลปิน สาขาทัศนศิลป์ที่เป็นจำนวนมากกว่า 500 คน มีสถาบันการศึกษาทางศิลปะ และมีศิลปินในสาขาต่างๆ อีกเป็นจำนวนมาก จึงเห็นควรรวมพลังของศิลปินทำงานศิลปะร่วมสมัยและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อนำงานศิลปะอันเป็น soft power มาเพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีและนำไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อไป โดยการเปิดบ้านศิลปินทั้งสองแห่งผู้ชมได้มีโอกาสเยี่ยมชมผลงานศิลปะ และนิทรรศการของศิลปินในจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งศิลปินของเยาวชนหน้าใหม่ และรับชมศิลปะการแสดงฟ้อนรำ และการแสดงดนตรีกู่เจิง

ในการนี้ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ให้สัมภาษณ์แก่ทางสำนักงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับภารกิจการขับเคลื่อนงาน ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และช่องทางการสนับสนุนศิลปินในหลายช่องทาง ได้แก่ การสนับสนุนงบประมาณผ่านกองทุนศิลปะร่วมสมัยและเงินงบอุดหนุน การยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินรางวัลศิลปินศิลปาธร ในโครงการหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค พร้อมเดินทางเยี่ยมชม พื้นที่แหล่งเรียนรู้ศิลปะร่วมสมัย

“ตลาดฉำฉา” ซึ่งเป็นตลาดชุมชน ที่กลุ่มชาวบ้านนำงานศิลปะ ได้แก่ผ้า เครื่องแต่งกาย งานฝี มือ อาหาร มาจัดจำหน่าย ซึ่งนับเป็นพื้นที่ศิลปะชุมชนที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ