คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำครั้งที่ 2/2566

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายจำรัส ศักดิ์จิรพาพงษ์ ประธานกรรมการในคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กรรมการในคณะกรรมการจริยธรรมฯ ข้าราชการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ