สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพนำเทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดปทุมวนาราม พระอารามหลวง เขตปทุมวัน

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพนำเทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดปทุมวนาราม พระอารามหลวง เขตปทุมวัน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๖ นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) นางรพีพร คล่องธนาคม เลขานุการกรม นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยนำเทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดปทุมวนาราม พระอารามหลวง เพื่อร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีของงามของชาวไทย ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๖

แชร์