สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “โมคลาน ดินปั้นพื้นถิ่น สู่งานศิลป์นานาชาติ” (Mokkhalan International Ceramic Work Shop) ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 17.00 น. นางรพีพร คล่องธนาคม เลขานุการกรม ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ “โมคลาน ดินปั้นพื้นถิ่น สู่งานศิลป์นานาชาติ” (Mokkhalan International Ceramic Work Shop) ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจากนายสุเทพ แก้วประดิษฐ์ นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายประยูร เงินพรหม ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช และ นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมพิธีเปิด ในนิทรรศการดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้แก่ วิทยาลัยช่างศิลป วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม และมหาวิทยาลัยของรัฐทั่วประเทศที่เปิดสอนสาขาเครื่องเคลือบดินเผา จำนวน 12 แห่ง และศิลปินในสถานศึกษาจากต่างประเทศ จำนวน 4 ประเทศ รวมทั้งสิ้น 35 คน ที่เข้าร่วมในนิทรรศการนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิลปินไทยและศิลปินชาวต่างประเทศ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบดินเผาร่วมกัน เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ การทำเครื่องเคลือบดินเผา เทคนิครากุ ซึ่งเป็นวิธีการเคลือบของประเทศญี่ปุ่น ให้แก่เยาวชนลูกหลานชาวบ้านโมคลาน นักเรียนนักศึกษา และประชาชน ทั่วไปที่สนใจ โดยนำดินปั้นจากชุมชนโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มาใช้เป็นวัสดุหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน ประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ทางเพจ Mokhalan International Ceramic Work shop https://www.facebook.com/profile.php?id=100094674645266…

แชร์