คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา ๒๕๖๖ (IP Fair 2023) ภายใต้แนวคิด IP GALAXY : จักรวาลแห่งความคิดก้าวนำเศรษฐกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบหมายให้นางกาญจนา ตุ้มกลีบ ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธืเปิดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี ๒๕๖๖ (IP Fair 2023) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ซึ่งงานดังกล่าวจัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖โดยมีนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นประธานเปิดงาน การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาต่อการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งอนาคตอย่างยั่งยืน รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างสรรค์สร้างมูลค่าและรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ

แชร์