คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เปิดงานกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์: สารคดี/บทความ” ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบหมายให้นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์ : สารคดี/บทความ” ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ภายในกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวรรณศิลป์ และดิจิทัลคอนเทนต์ จำนวน 5 ท่านด้วยกัน ได้แก่ คุณโตมร ศุขปรีชา, คุณจิรเดช โอภาสพันธ์วงศ์, คุณปฏิกาล ภาคกาย, คุณปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย และคุณจรูญพร ปรปักษ์ประลัย

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกยุคปัจจุบัน ตลอดจนพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์แก่เยาวชนและประชาชน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทยและการผลิตเนื้อหาผ่านสื่อออนไลน์ นำไปสู่การสร้างเนื้อหาที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ ประสบการณ์ชีวิต การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ทางสังคม และการพัฒนาองค์ความรู้แขนงต่างๆ ต่อไป

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ