คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมการแสดงนาฏกรรมล้านนาร่วมสมัยใน “วันถวัลย์ ดัชนี”

วันที่ 27 กันยายน 2566 นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล Thawan Arts and Culture Prize ครั้งที่ 6 ในงานวันถวัลย์ ดัชนี ประจำปี 2566 โดยมี ดร.ดอยธิเบศร์ ดัชนี ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์บ้านดำ นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายเข้าร่วม ณ มหาวิหาร พิพิธภัณฑ์บ้านดำ จังหวัดเชียงราย

โดยการจัดงานครั้งนี้ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้การสนับสนุนกิจกรรมการแสดงนาฏกรรมล้านนาร่วมสมัย โดยศิลปินร่วมสมัยสาขาศิลปะการแสดง กลุ่มเดอะไทยส์ จำนวน 2 ชุดการแสดง ได้แก่ ชุด “ป้าดก๊อง ฟ้อนฮ่ำ วันทาครู” และ ชุด “ดนตรีเทพเจ้า” การแสดงทั้ง 2 ชุดนี้ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการ ศิลปะการฟ้อนรำ ประกอบดนตรีแบบฉบับล้านนาดั้งเดิม ที่จะถูกนำมา สร้างสรรค์ผ่านศิลปินร่วมสมัยในยุคปัจจุบัน ซึ่งในครั้งนี้จะมีการเรียบเรียง เนื้อร้อง และทำนองขึ้นใหม่ เพื่อเป็นการระลึกถึง อาจารย์ถวัลย์ ดัชนีย์ ที่ถือเป็นผู้มีคุณูปการ ในการอนุรักษ์ฟื้นฟู เครื่องดนตรีเก่าแก่และศิลปะพื้นเมืองแขนงต่างๆ ของล้านนาดังเดิม ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง จนสามารถกลายเป็นที่เป็นที่รู้จัก ตลอดจนได้รับการยอมรับในระดับสากล

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการมอบรางวัล Thawan Arts and Calture Prize ครั้งที่ 6 การมอบทุนการศึกษา กองทุนถวัลย์ ดัชนี ประจำปี 2566 การจัดแสดงกิจกรรมทางศิลปะ และจำหน่ายสินค้ากาดหมั้วคัวศิลป์ ตลาดนัดศิลปะ ซึ่งที่เปิดให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจในงานศิลปะได้เข้าชมตลอดทั้งวัน ทั้งนี้ สำหรับพิพิธภัณฑ์บ้านดำนั้น ปัจจุบันถือเป็นแหล่งเรียนรู้/แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง และเป็นแลนด์มาร์คสำคัญอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดเชียงราย

แชร์