Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และเครือข่ายจังหวัดเชียงราย เข้าพบศาสตรเมธี ดร. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ที่วัดร่องขุ่น เชียงราย

4 ตุลาคม 2566 นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วย นางกฤติยา กาวีวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ นางสาวมนุพร เหลืองอร่าม นายอังกฤษ อัจฉริยโสภณ ภัณฑารักษ์ นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นายสุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ เข้าพบอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เพื่อเรียนเชิญท่านร่วมสนับสนุนการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 และประชุมหารือเตรียมการจัดพิธีเปิดงานฯ อย่างยิ่งใหญ่ร่วมกับเครือข่ายศิลปินขัวศิลปะเชียงราย ณ วัดร่องขุ่น จากนั้นในช่วงบ่าย ร่วมบันทึกวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์หอศิลป์ร่วมสมัยนานาชาติจังหวัดเชียงราย (CIAM) และงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ซึ่งจะจัดพิธีเปิดงานมหกรรมฯ ณ CIAM ในวันที่ 9 ธันวาคม 2566 ที่จะถึงนี้

https://fb.watch/nt8on9C3OV/?mibextid=Nif5oz

แชร์