คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ลงพื้นที่พบปะศิลปิน งานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยนางกฤติยา กาวีวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ นางสาวมนุพร เหลืองอร่าม นายอังกฤษ อัจฉริยโสภณ ภัณฑารักษ์ และข้าราชการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ลงพื้นที่พบปะ Ryusuke Kido ศิลปินชาวญี่ปุ่น ซึ่งกำลังสร้างสรรค์งานร่วมกับสล่าชาวเชียงราย ณ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง)

แชร์