Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเตรียมการจัดแสดงงาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

วันที่ 22 ตุลาคม 2566 นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์และเจ้าหน้าที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยนายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมพื้นที่ และความคืบหน้าในการผลิตและติดตั้งผลงานของศิลปิน ในการจัดแสดงงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ณ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ดังนี้

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,เชียงแสน
โกดังห้วยเกี๋ยง ,
โบราณสถานหมายเลข 16
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเวียง
โรงเรียนบ้านแม่มะ
พร้อมเข้าเยี่ยมคาราวะอาจารย์ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ และเยี่ยมชมการสร้างงานของศิลปิน ณ ศรีดอนมูลอาร์ตสเปซ และ Camp 71โดยงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 ธ.ค. 2566 – 30 เม.ย. 2567 ณ จังหวัดเชียงราย ซึ่งจะมีพิธีเปิดในวันที่ 9 ธ.ค. 2566 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย (CIAM)

แชร์