Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากศิลปินศิลปาธร สาขาดนตรี ประจำปีพุทธศักราช 2566 ผ่านเรื่องราวของ “แรงบันดาลใจจากบันไดตัวโน้ต”

เมื่อวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบหมายให้ นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน และเจ้าหน้าที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากศิลปินศิลปาธร ประจำปีพุทธศักราช 2566 ในซีรีย์เสวนาชุด “7 แรงบันดาลใจ 7 ความหมายของชีวิต ศิลปินศิลปาธร” ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน โดยนายดำริห์ บรรณวิทยกิจ ศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัลศิลปาธร สาขาดนตรี ประจำปีพุทธศักราช 2566 ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านเรื่องราวของ “แรงบันดาลใจจากบันไดตัวโน้ต” ตั้งแต่จุดเริ่มต้นในการเข้าสู่วงการดนตรี การทำงานทั้งในฐานะนักดนตรี ผู้อยู่เบื้องหลัง และอาจารย์ที่สร้างศิลปินรุ่นใหม่ ๆ มากว่า 35 ปี ผลงานที่สร้างสรรค์ และแผนงานในอนาคต รวมถึงคำแนะนำดีๆ ให้กับศิลปินรุ่นน้องที่กำลังไล่ล่าความฝันของตนเองจนประสบความสำเร็จในเส้นทางสายดนตรี เพื่อช่วยสืบสานและพัฒนาศิลปะร่วมสมัย รวมถึงเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินรุ่นใหม่ ๆ พัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมต่อไป

ทั้งนี้ กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากศิลปินศิลปาธร ประจำปีพุทธศักราช 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน และสามารถติดตามกิจกรรมเสวนาฯ ผ่าน Facebook Live : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย #ศิลปินศิลปาธร 2566

แชร์