สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเตรียมการจัดแสดงงาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ เจ้าหน้าที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมและติดตามความคืบหน้าในการผลิตและติดตั้งผลงานการจัดแสดงงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ณ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ดังนี้ เวลา 09.00 – 12.00 น. วัดร่องขุ่น ศูนย์วิปัสนาสากล ไร่เชิญตะวัน ไร่แม่ฟ้าหลวง เวลา 13.30 – 18.00 น. หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย CIAM มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ทั้งนี้ มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 ธ.ค. 2566 – 30 เม.ย. 2567 ณ จังหวัดเชียงราย ซึ่งจะมีพิธีเปิดในวันที่ 9 ธ.ค. 2566 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย (CIAM)

แชร์