คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม K BATTLE GRAFF JAM 2023 : Korat Street Art and Graffiti ภายใต้โครงการเมืองศิลปะ

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.30 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบหมายให้นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน เข้าร่วมพิธีเปิด K BATTLE GRAFF JAM 2023 : Korat Street Art and Graffiti ณ CLASS Café สาขาวัดบูรพ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก นายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ นายอำเภอเมืองนครราชสีมาเป็นประธาน พร้อมด้วยนายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา นายไพบูลย์ พฤกษ์พนาเวศ ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีนครราชสีมา นางสาวภารดี เกียรติภิญโญชัย กรรมการฮุนไดเทพนคร นายธนาคม วิมลวัตรเวที อดีตประธานสภาเทศบาลนคร นครราชสีมา นางสาวทิวาพร แสนเมืองซิน ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา ผู้แทนหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ นายสิทธิ์ ไตรบัญญัติกุล รองกรรมการเลขาธิการ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และนายภพ ไตรบัญญัติกุล กรรมการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศและการลงทุน หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเสวนาในหัวข้อ ศิลปะ Graffiti กับการพัฒนาเมือง Day Of Future Day Of Unity

ซึ่งกิจกรรม K BATTLE GRAFF JAM 2023 เป็นกิจกรรมการสร้างสรรค์ Graffiti Art บนกำแพงสูง 4 เมตร ยาวกว่า 100 เมตร ณ เมืองโคราช โดยเหล่าศิลปิน Graffiti กว่า 30 ชีวิต ทั่วประเทศไทย โดยผลงาน Masterpiece ภายใต้ Concept : DAY OF FUTURE, DAY OF UNITY จะเริ่มสร้างสรรค์ขึ้นตั้งแต่วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 66 ที่ กำแพง นครชัย ถ.ไชยณรงค์ เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ