คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ส่งมอบผลงาน Wall Art เชียงรายเมืองศิลปะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของย่านสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ (จังหวัดเชียงราย)

วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางกาญจนา ตุ้มกลีบ ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับศิลปินและองค์กรภาคีเครือข่ายในจังหวัดเชียงราย ส่งมอบผลงาน Wall Art เชียงรายเมืองศิลปะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของย่านสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ (จังหวัดเชียงราย) โดยมีนายธเนศ โกมลธง รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นหมุดหมายสำคัญในการร่วมกันขับเคลื่อน    ย่านสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเปิดตัวเส้นทางการท่องเที่ยว “ย่านสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย เขตเมืองเก่าเวียงเจียงฮาย” บนถนนสายประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม “สิงหไคล” ที่จะสร้างภาพลักษณ์เมืองแห่งการท่องเที่ยว สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับจังหวัดเชียงรายต่อไป

แชร์