คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ของดให้บริการ

วันที่  

27/04/64

เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19                                       

ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ดังนั้นหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ของดให้บริการ ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2564

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ