คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ครั้งที่ 3

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม โดย หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ครั้งที่ 3 ภายในอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยต่างๆรวมถึงพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการผลงานศิลปร่วมสมัย ประมาณ 5,300 ตารางเมตร ทั้งนี้ในการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อรอบที่ 3 แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 17 พฤษภาคม ครั้งที่ 2 ในที่ 14 มิถุนายน และครั้งที่ 3 ในวันที่ 12 กรกฏาคม 2564 เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพอนามัยของผู้มาติดต่อราชการ ตลอดจนผู้มาใช้บริการทั่วไป อย่างไรก็ตามขณะนี้ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินยังอยู่ระหว่างการปิดทำการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 18-31 พฤษภาคม 2564 ตามประกาศของกรุงเทพมหานครฉบับที่ 29

แชร์