คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

หุ่นร่วมสมัยร่วมแสดงงานวันกาชาด ๑๐๐ ปี ณ สวนลุมพินี โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

วันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๓๐ – ๒๒.๐๐น. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม นำการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มาร่วมแสดงในงานวันกาชาดประจำปี ๒๕๖๖ ภายใต้แนวคิด รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้ นำการแสดงหุ่นร่วมสมัย โดยมูลนิธิหุ่นสายเสมา ศิลปะเพื่อสังคมเป็นการแสดงหุ่นที่เล่น เต้น ล้อ ไปกับคน เพื่อสื่อสารการเคลื่อนไหว และการสร้างเรื่องราวการแสดงที่แปลกใหม่ตื่นตาตื่นใจให้ความบันเทิงสนุกสนานผลงานการแสดงที่น่าทึ่งในระดับนานาชาติ การันตีด้วยรางวัลมากมาย ในการนี้นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบหมายให้นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน เข้าร่วมชมกิจกรรม การแสดงในครั้งนี้ โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมซึ่งในกิจกรรมการแสดงได้รับความสนใจจากประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เที่ยวชมงานกาชาดเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ กิจกรรมงานวันกาชาด ๑๐๐ ปี จัดระหว่างวันที่ ๘ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ สวนลุมพินี ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐-๒๒.๐๐ น.

แชร์