คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

เชิญรับฟังบทเพลง “ไตรรงค์” ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และภาคีเครือข่ายหลายหน่วยงาน

วันที่  

24/09/66

ร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพลง “ธงไตรรงค์” ในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2566

เชิญรับฟังบทเพลง “ไตรรงค์” ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และภาคีเครือข่ายหลายหน่วยงาน

โดยบทเพลงได้นำเสนอเชิงสัญลักษณ์ “ธงไตรรงค์” ธงชาติไทย ที่หล่อหลอมความเป็นเอกลักษณ์ของไทย นั่นคือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ขับร้องนำโดยท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน รวมทั้งศิลปินแห่งชาติ และศิลปินที่มีเสียงอีกหลายท่าน


แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ