คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 6 ออนไลน์ (The 6th Bangkok Art Festival Online : BAF LIVE)

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานกล่าวปิดงาน เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 6 ออนไลน์ (The 6th Bangkok Art Festival Online : BAF LIVE) และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์และผลงานศิลปะจากร้านค้า พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกจากงาน BAF LIVE ให้แก่ศิลปินที่ ร่วมงาน ภายในงานประกอบไปด้วย การแสดงศิลปะร่วมสมัยกำกับ

โดยศิลปินศิลปาธร สาขาการแสดง นายมานพ มีจำรัสพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับศิลปินรุ่นใหม่ ปั๋น ดริสา Riety การร้องเพลงสดจาก นนท์ ธนนท์ แชมป์รายการ The Voice Season 1

แชร์